top of page

Over ons : Punctueel

iStock-913259940-2.jpg
Punctualiteit vertaalt zich in…

 

Perfecte organisatie

Nauwgezette opvolging

Stipte oplevering

Transparantie

Respect voor afspraken

Stipt, nauwgezet en punctueel.
 

Punctueel zijn heeft voor Peeters àlles met vertrouwen te maken. Of anders gezegd: u kan blindelings op ons rekenen. En om dit elke dag waar te maken voor onze klanten, moet elk deel van onze organisatie perfect op elkaar ingespeeld zijn. Samenwerking is dus cruciaal. Bij Peeters kan u ervan op aan dat al uw vragen nauwgezet opgevolgd worden. Onze klantendienst behandelt al uw bestellingen onmiddellijk in nauw overleg met onze planners, zodat uw bestelling stipt op tijd op de werf aangeleverd wordt. Ondertussen houden we u voortdurend op de hoogte van de vorderingen van uw dossier. Op deze manier komen we altijd onze beloftes na en respecteren we steeds de afgesproken timing.

bottom of page